Академия

Академия за обучения към Barber Shop “Ibo”.
Академия за обучения към Barber Shop “Ibo” организира курсове за мъжко подстригване и бръснарство за начинаещи и напреднали. Курсовете се провеждат под ръковоството на Ибрахим Смайл, собственик и основател на Barber Shop “Ibo”, един от водещите топ специалисти в сферата на фризьоро-бръснарските услуги, с над 20-годишен опит, придобит в България и чужбина.
Продължителност на курса и график на провеждане на занятията:
Курсът е с продължителност 2 месеца и се провежда 5 дни седмично – от вторник до събота, от 10:00 до 14:00 часа. Занятията включват теоретическа и практическа част, която се провежда в реална среда, в салоните на Barber Shop “Ibo” гр. Пловдив.
План-конспект за начинаещи:
Курсът за мъжко подстригване и бръснарство има за цел да изгради професионални навици и умения в курсистите, които да прилагат успешно, след приключване на курса. Поради тази причина обучението е изключително задълбочено и вкючва следните дисциплини:
План-конспект за напреднали:
Курсът по мъжко подстригване и бръснарство за напреднали включва следните дисциплини:
Издаване на димлома и сертификат за завършен курс:
В края на обучението, след успешно положен изпит по теория и практика, всеки курсист получава диплома и сертификат за мъжко подстригване и бръснарство.